Cayman Islander | Diary of a Freelance Programmer traveling the world

Cayman Islander's blog - Diary of Freelance Programmer

Jak by měl vypadat dobrý šéf?

Stále častěji narážím na šéfy nebo managery, chcete-li, kteří se dostali do vedoucí pozice a ani netuší, v čem by měla spočívat role šéfa týmu, oddělení, divize, či šéfa firmy.

Od dětství jsem měl představu, a stále jsem tak naivní, že tomu věřím, že JEN ten nejschopnější pracovník týmu se po čase může stát team leaderem, tj. šéfem týmu. Šéfem týmu lidí, u kterých má přirozenou autoritu, kteří ho berou odborně a oceňují i jeho osobní kvality. Logicky, nejlepší šéf týmu, který ověřil své schopnosti vést a motivovat menší skupinu lidí, se může po čase vypracovat díky svým schopnostem, znalostem a zkušenostem na nějakého vyššího šéfa oddělení, divize, popř. i celé firmy.

Teoreticky to takhle může fungovat a znám pár firmiček (u nás i v cizině), ve kterých se tento princip dodržuje. Důvodem je nejspíše menší velikost takových firem, čisté a průhledné interní procesy, jasná odpovědnost za rozhodování, přímý podíl majitele, či akcionářů na řízení firmy, popř. převažující podíl schopných a rozumných lidí v managementu firmy.

"Úspěch firmy je i mým osobním úspěchem!"

Jaká je radost pracovat pro takovou firmu, kde jsou přesně definované odpovědnosti, kde lidi na všech úrovních jsou oceňováni dle svých výkonů a schopností, kde povyšován je vždy ten nejschopnější. Taková firma pak MUSÍ prosperovat, neboť jsem přesvědčen, že kromě jasné definice strategie, odpovědnosti a oceňování, dokáže taková firma inspirovat a motivovat zaměstnance k nápadům, inovacím a k nejvyšším výkonům, takže jsou schopni tzv. dýchat pro firmu.

Pak je ovšem i jiná skupina firem, která povyšuje ty nejschopnější vlezdoprdelky, která za šéfy dosazuje lidi od konkurence, kteří osvědčili své schopnosti v předchozí firmě takovým způsobem, že musí odejít a jejich jediná kvalifikace je to, že pracovali přece u firmy XYZ a takového specialistu musíme zaměstnat.

Takového chalana dobrého poznáte snadno dle toho, že se nejdříve zajímá o to, jaký firemní vůz dostane, jaké jsou firemní požitky, jestli bude mít vlastní kancelář,...

Další charakteristikou takového managera je to, že nevydrží ve vedoucí pozici, popř. ani v dané firmě, déle jak 1-3 roky (dle velikosti firmy), což je obvyklá doba, kdy by se mohly projevit jeho praktické schopnosti a případné konkrétní výsledky jeho (ne)schopnosti v číslech, což je také klasická charakteristika ichtylů a zmrdů.

Viz jednoduchá statistika působení takového managera ve firmě:

1. rok po nástupu - seznamování se s novou firmou a interními procesy (hlavně tedy s bonusy, firemními požitky a výhodami, cestování po pobočkách ve světě,...);

2. rok - zavádění nových formulářů, templates, statistických tabulek v Excelu, případně drobná reorganizace oddělení, týmů, hledání nohsledů a povyšování ňoumů, aby se "opevnila" současná pozice;

3. rok - osobní zjištění, že jsem neschopný a hledání si nového místa (nejlépe u konkurence) za více peněz, s lepším autem, na vyšší úrovni řízení,...

Takový "manager" obvykle lehce najde nové místo, neboť za svého působení v předchozí firmě si stihl udělat několik dalších odborných titulů - třeba MBA titul nebo nějakou drahou ITIL certifikaci, což mu všechno zaplatila firma, no a neberte takového schopného managera!

Zbytek firmy si sice oddechne, že se zbavil takového ňoumy, ale obvykle oddělení nebo firma je již v takovém rozkladu, že odchází i většina schopných jedinců a celá firma jde do...

Viz také - Related Links:

- Jak se chová dobrý šéf?

- Jak tedy poznám špatného šéfa?

- Zmrdi, vohnouti, ichtylové

4 comments :

Anonymní řekl(a)...

Souhlasím, až na jednu věc. Ne vždy musí být manažer tím největším odborníkem na danou věc v jeho týmu. Úkolem manažera totiž není (v případě programátorů) programovat, ale vést svůj tým, dokázat mu plánovat práci, motivovat ho, mít za něj zodpovědnost atd. Ale ne programovat. I když samozřejmě záleží na velikosti firmy, na tom, jak je tam práce nastavena apod. Nedá se to zevšeobecnit.

Cayman řekl(a)...

To je pravda, ale šéf třeba týmu programátorů musí mít alespoň povědomí, v čem spočívá programování, aby dokázal zodpovědně plánovat a řídit.

Anonymní řekl(a)...

Však jsem neřekl, že nemusí umět vůbec programovat ;)

Cayman řekl(a)...

Líbí se mi jedna myšlenka kohosi chytrého, kdy vývoj managera probíhá ve třech stádiích:
- na začátku je specialista, pak šéf sledující čísla a nakonec lídr lidi.

Ta třetí etapa se mi zdá ideální, ale málokterý dobrý manager se na takovou úrověň dostane :-)

Okomentovat