Cayman Islander | Diary of a Freelance Programmer traveling the world

Cayman Islander's blog - Diary of Freelance Programmer

Jsou události, které mění svět i naše životy - 11. září 2001

Terrorist Attacks on the World Trade Center in NYC and the Pentagon in WashingtonWe will Never Forget!

"One of America's greatest tragedies - Terrorist Attacks on the World Trade Center in NYC and the Pentagon in Washington. God Bless America! God Bless our World!"

Jsou události, které mění svět, jsou mementa a klíčové okamžiky, které mají tu sílu změnit třeba i náš pohled na svět, přehodnotit naše priority, začít si místo věcí a peněz vážit lidí, vztahů, pocitů. Nutí nás přemýšlet o tom, co jsme již vykonali, co ještě chceme udělat a jestli naše konaní má smysl a bude k něčemu.

Životní mementa se musí stále připomínat, ať je to ztráta někoho blízkého, zemětřesení, povodně, či jiné přírodní katastrofy, komunistický teror, či teroristické útoky.

Nejde o to stále truchlit, ale o vzpomínku, poučení a připomenutí něčeho, co ovlivnilo a stále ovlivňuje naše životy, o připomenutí, co je opravdu důležité, abychom náhodou neodbočili z cesty, abychom dnes nezapomněli udělat to, co již dlouho odkládáme, abychom třeba nezapomněli pochválit někoho, kdo si to zaslouží, či říci někomu, že ho / ji máme rádi.

Kdo někoho ztratil, tak ví...

0 comments :

Okomentovat